Przejdź do treści

Opieka w nagłych wypadkach i urazy

Symulacja i nauka

Rozwiązania stworzone, aby umożliwić ćwiczenie myślenia w sytuacjach krytycznych, stawiania rozpoznania klinicznego oraz prowadzenie interdyscyplinarnych treningów zespołowych w sytuacjach związanych z ratownictwem i urazami. Wyjątkowe cechy i reaktywna fizjologia sprawiają, że trening symulacyjny jest możliwie jak najdokładniejszy.

Symulatory pacjenta

Wysokiej jakości symulacja pacjenta do trenowania rozmaitych zabiegów medycznych i przypadków.

SimMan 3G

Stworzony specjalnie w celu zaspokojenia potrzeb edukacyjnych związanych z wojskiem oraz wyjątkowymi środowiskami treningowymi.

SimMan 3G Trauma

SimMan ALS to mobilne, trwałe rozwiązanie spełniające potrzeby treningowe służb ratowniczych w warunkach przedszpitalnych i szpitalnych – od podstawowej oceny stanu pacjenta po zaawansowane umiejętności podtrzymywania życia. 

SimMan ALS

Nauczanie głównych umiejętności związanych z drogami oddechowymi, oddychaniem, układem sercowym i krążeniowym za pomocą przystępnego cenowo symulatora pacjenta.

SimMan Essential

Symulator SimMan Vascular umożliwia szkolenie od wypadku w domu, w karetce i na oddziale ratunkowym, po pracownię cewnikowania, aby pomóc usprawnić protokoły i poprawić wyniki pacjentów. SimMan Vascular jest zbudowany na zaufanej platformie SimMan 3G z wbudowaną technologią wewnątrznaczyniową Mentice VIST

SimMan Vascular

SimMom to zaawansowany, pełnopostaciowy symulator porodowy, z dokładnymi cechami anatomicznymi i funkcjonalnymi, który umożliwia trening położniczy dla różnych specjalności, w zakresie ręcznych i automatycznych trybów porodu.

SimMom

Premature Anne to manekin wiernie odwzorowujący proporcje 25-tygodniowego wcześniaka, stworzony we współpracy z Amerykańską Akademią Pediatryczną (AAP). Premature Anne stworzono, aby ułatwić szkolenie pracowników służby zdrowia w zakresie inicjowania prawidłowej opieki i resuscytacji u wcześniaków.

Premature Anne

SimNewB to bezprzewodowy symulator noworodkowy stworzony we współpracy z Amerykańską Akademią Pediatryczną w celu poprawy resuscytacji noworodków i spełnienia konkretnych celów szkoleniowych protokołów tej resuscytacji. SimNewB skupia się na pierwszych 10 minutach życia, oferując realistyczne szkolenie z zakresu interwencji w stanach nagłych, takich jak rekrutacja płuc i zaawansowane udrażnianie dróg oddechowych.

SimNewB

SimJunior to interaktywny symulator pediatryczny stworzony przez firmę Laerdal we współpracy z Amerykańską Akademią Pediatryczną, aby spełnić potrzeby edukacyjne i treningowe pracowników służby zdrowia.

SimJunior

Resusci Anne Simulator został stworzony pod kątem wyjątkowych potrzeb treningowych w zakresie opieki w sytuacjach nagłych, zarówno w warunkach przedszpitalnych, jak i w środowisku szpitalnym - dzięki niemu ćwiczenia symulacyjne stają się mobilnym, dynamicznym doświadczeniem edukacyjnym dla instruktora oraz uczestnika szkolenia.

Resusci Anne Simulator

Resusci Anne Advanced SkillTrainer umożliwia wysokiej jakości trening w zakresie zaawansowanych umiejętności, przy zachowaniu względnie niskiej ceny.

Zaawansowany manekin do realistycznego treningu w zakresie podtrzymywania życia, skupiający się na szerokiej gamie zaawansowanych technik podtrzymywania życia w warunkach przedszpitalnych – od zaawansowanego udrażniania dróg oddechowych po terapię lekami dożylnymi.

MegaCode Kelly

MegaCode Kid to realistyczny manekin do trenowania szerokiej gamy zaawansowanych umiejętności ratowania życia dzieci w warunkach przedszpitalnych.

MegaCode Kid

Laerdal ALS Baby to przenośny trenażer umiejętności w zakresie realistycznej resuscytacji niemowląt.

Laerdal ALS Baby

Produkcja manekinów Ultimate Hurt zakończyła się w maju 2017 roku. Niektóre części i akcesoria są nadal dostępne. Wielofunkcyjny manekin do ratownictwa i postępowania w przypadku urazów.

Extri Kelly to trwały, solidny manekin treningowy z całkowicie zginającymi się stawami do ćwiczeń w zakresie ratownictwa i postępowania w przypadku urazu.

Extri Kelly

Crash Kelly to trwały, solidny manekin treningowy z głową umożliwiającą intubację w celu trenowania zaawansowanych sposobów udrażniania dróg oddechowych oraz realistycznie zginającymi się stawami, co pozwala na umieszczenie manekina w różnym otoczeniu, aby ćwiczyć działania ratownicze oraz postępowanie w przypadku urazu.

Crash Kelly

Działanie, ocena, podsumowanie

LLEAP upraszcza szkolenia oparte na symulacji i poprawia wydajność zarządzania scenariuszami oraz ich rozwijania.

LLEAP

SimPad PLUS to urządzenie obsługujące, które służy do sterowania manekinami i symulatorami firmy Laerdal. Może być używane z trenażerami zadań i pacjentami standardowymi. Pozwala nowym i doświadczonym instruktorom prowadzić wysoce skuteczny trening oparty na scenariuszach.

SimPad PLUS

Podsumowanie działań uczestników szkolenia po symulacji to dodatkowa korzyść związana z dowolnym zdarzeniem edukacyjnym opartym na symulacji. SimCapture to zintegrowane rozwiązanie do tworzenia podsumowań i oceny, które przechwytuje dźwięk, obraz, adnotacje, monitor pacjenta oraz dane z symulatora w jednym interfejsie sieciowym.

SimCapture

SimCenter sprawia, że doświadczenie symulacyjne jest łatwiejsze i bardziej zadowalające. Od osób stawiających pierwsze kroki w symulacji po zaawansowanych twórców materiałów – w SimCenter są narzędzia i usługi, które pomogą wszystkim użytkownikom wykorzystać swój pełny potencjał.

SimCenter

Tworzymy most łączący symulacje i rzeczywiste monitory pacjenta. Wyświetlanie i kontrola parametrów życiowych na praktycznie dowolnym monitorze stosowanym w praktyce klinicznej.

VitalsBridge

Powiązane produkty i usługi

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.