Gå til innhold

Defibrillering & Kardiologi

Ferdighetstrening

AED Trenere

Med ShockLink kan du koble skarpe defibrillatorer til treningsdukker for å skape en mer realistisk basal- og defibrilleringstrening.

ShockLink

Laerdal AED Trainer 2 tilbyr et rimelig alternativ for opplæring av ufaglærte og helsepersonell i effektiv bruk av en automatisk ekstern defibrillator.

AED Trainer 2

AED Trener 3 er den ultimate treneren for å trene på hjertestans.

AED Trainer 3

HeartStart AED Trainer er trenings defibrillatoren som ser ut og fungerer som en HeartStart HS1. Den gir en realistisk treningsopplevelse uten å gi skarpe sjokk og benytter 4 stk AA batteri.

Arytmi, Blodtrykk & mer..

SimPad Blood Pressure Training Arm muliggjør øving av ikke-invasiv blodtrykksmåling (NIBP). Simulering av auskultert og palpatert blodtrykk er mulig.

SimPad®-arytmitrener har en omfattende EKG-rytmesamling basert på SimMan 3G EKG-biblioteket. Variasjoner for 3-4 avledningers rytmegjenkjenninger ved bruk av en klinisk monitor.

Alle rytmene du trenger til avansert hjerte-lunge-redning i én kompakt, praktisk enhet.

HeartSim® 200

En brukervennlig rytmesimulator mer 12 avledninger for bruk med Heartstart 4000. Den er utviklet for å dekke dine behov både når det gjelder trening og utstyrstesting.

Symbio Rhythm Simulator

Bygger bro mellom simuleringsmonitorer og virkelige pasientmonitorer. Vis og kontroller vitale tegn på omtrent alle monitorer som brukes i klinisk praksis.

VitalsBridge

Next Generation Harvey® muliggjør hjerte-/lungeopplæring for alt helsepersonell. Denne helkropps treningsdukken simulerer realistisk nesten alle hjertesykdommer bare ved et tastetrykk. Harvey inkluderer 50 pasientkasuistikker, 10 omfattende standardiserte pasientpensum, og forbedrede fysiske funksjoner.

Styringsenheter

LLEAP brings simplicity to running simulation training and efficiencies to the management and development of scenarios.

LLEAP

SimPad PLUS er en styringsenhet som brukes til å kontrollere Laerdal -treningsdukker og simulatorer. Den kan også brukes sammen med ferdighetstrenere og standariserte pasienter. SimPad PLUS hjelper instruktøren, ny eller erfaren, å levere svært effektiv simuleringsbasert opplæring

SimPad PLUS

Relaterte Produkter & Service

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.