Gå til innhold

Luftveishåndtering

Ferdighetstrening

Ferdighetstrenere for luftveishåndtering

Ferdighetstrener for å øve på intubasjon hos nyfødte spedbarn. En robust og naturtro modell som gir en øvingssituasjon som tilsvarer kliniske forhold.

Modell for instruksjon i pleie av pasienter med respiratoriske lidelser og innøving av gastrointestinale pleieprosedyre via nasal og oral adgang.

Realistisk opplæring er viktig for å utvikle gode ferdigheter innen luftveisadministrasjon. Laerdal Airway Management Trainers realistiske torso og hode simulerer reelle komplikasjoner når man øver på en rekke intubasjons-, ventilasjons- og sugeteknikker.

AT Kelly Torso brukes til å øve på håndtering av luftveier og innlegging av venekanyle i sentrale vener.

AT Kelly Torso

Cricoid Stick Trainer er en ferdighetstrener for akutt kirurgisk tracheostomi og tracheostomi med nål.

Cricoid Stick Trainer

Styringsenheter

LLEAP brings simplicity to running simulation training and efficiencies to the management and development of scenarios.

LLEAP

SimPad PLUS er en styringsenhet som brukes til å kontrollere Laerdal -treningsdukker og simulatorer. Den kan også brukes sammen med ferdighetstrenere og standariserte pasienter. SimPad PLUS hjelper instruktøren, ny eller erfaren, å levere svært effektiv simuleringsbasert opplæring

SimPad PLUS

Relaterte Produkter & Service

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.